İmtiyaz Sahibi

Mehmet Bahadır Gülsever

Genel Yayın Yönetmeni

Olcay Bağır

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Onur Bozkurter

Yayın Danışmanı

Cihan Güner

Hukuk Danışmanı

Av. Mustafa Karakaş

Editörler

Barış Can
Yusuf Suna
Bülent Genç

İletişim

Gümüşsuyu Mh. Ülker Sk. No: 17/3 Beyoğlu / İSTANBUL