Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, sözleşmeli öğretmenlerin istihdamını düzenleyen mülakat sistemi yargı engeline takıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL KHK’leri kapsamında yürürlüğe koyduğu sözleşmeli öğretmenlikte mülakat sistemini değerlendiren Danıştay, “Sözlü sınav’ adı altında mülakat yapılması hukuk dışıdır” tespitinde bulundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, “Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik”teki sınav konularının yer aldığı madde için de yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar ardından MEB’in, Nisan ayında yapmayı planladığı sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yönetmelik değişikliğini gündeme aldığı öğrenildi.

Sözlü sınav ile mülakat ayrımı

Eğitim sendikaların mülakat sistemine ilişkin itirazlarını değerlendiren Danıştay, MEB’in sözlü mülakatının içeriğini mercek altına aldı. Sözlü sınav ile mülakatı ayrı ayrı tanımlayan üst kurul, mülakatın sorulu cevaplı görüşme ve adayın mesleğe uygun tavır ve davranışlara, yeteneğe, kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapıldığı belirtti. Sözlü sınavın ise amacı bakımından yazılı sınava benzediğini ve bilgi ölçme amacıyla yapıldığını vurgulayan üst kurul, MEB yönetmeliğinde “sözlü sınav” yazmasına karşın sadece mülakata yönelik değerlendirmelere yer verildiği sonucuna ulaştı.

“Hukuka uygun değil”

Karar metninde, Danıştay üyesi Hasan Odabaşı’nın şu görüşlerine yer verildi:

“Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlardan sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunanların atamaları, sözlü sınav üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak ilan edilen kontenjanlar dahilinde elektronik ortamda gerçekleştirilir. Sözleşmeli öğretmen olarak atanmaya hak kazananların, tercih önceliğinin daha nesnel bir sınav olan KPSS yerine, sözlü sınavdan alınan puan önceliğine göre yapılmasında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır.”

Yönetmelik değişikliği olabilir

Danıştay’ın sözlü sınavların amaca uygun yürütülmediği gerekçesiyle verdiği yürütmeyi durdurma kararı akıllara, MEB’in üç hafta sonra yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılması planlanan sözlü sınavı getirdi. Yargı kararlarına karşın, bugüne değin 40 bin sözleşmeli öğretmen atayan Bakanlığın gündemine yönetmelik değişikliğini aldığı öğrenildi.